Tra cứu mã Zip code các tỉnh thành Việt Nam 2018

14

Nếu bạn đăng ký thông tin ở những website nước ngoài thường hộ sẽ yêu cầu bạn nhập Postal code (mã bưu chính) hay mã Zip code của tỉnh thành. Dưới đây là danh sách các mã bưu chính của Việt Nam mới nhất 6 số (trước đây là 5 số).

  • Postal Code: Mã bưu chính
  • ZIP code (Mã vùng của Bưu Điện)
  • Area code (Mã vùng điện thoại của một tỉnh)
  • Country code (Mã vùng điện thoại của một nước) – (Việt Nam là 084)

Cấu trúc mã bưu chính mới của Việt Nam gồm 6 số như sau:

  • 2 chữ số đầu tiên là mã của tỉnh ( TP.HCM là 70; Hà Nội là 10).
  • 2 số tiếp theo là mã của quận , huyện, thị xã….
  • Số thứ 5 là phừong, xã, thị trấn.
  • Số thứ 6 là cụ thể vị trí.