Giao dịch Kim Loại và Năng Lượng với HotForex

5

Mức ký quỹ tùy thuộc vào điểm của bài kiểm tra sự phù hợp.

* Ký quỹ Dựa trên kích thước vị thế của 1 lô.

** Giá trị danh nghĩa bằng số Aoxơ nhân với giá.

*** Đòn bẩy trên sản phẩm Kim loại luôn cố định ở mức 1:100.

**** Swap có thể được điều chỉnh hàng ngày dựa trên điều kiện và mức giá thị trường do Nhà cung cấp Giá của chúng tôi áp dụng cho tất cả các vị trí mở. Hoán đổi ba lần được áp dụng vào mỗi Thứ Tư. Các giao dịch hoán đổi của XAU và XAG đều được thực hiện bằng pip / lô. USOil và UKOil bằng đô la Mỹ.

Contract sizes for Gold

Gold – 1 lot = 100 ounces
0.1 lot = 10 ounces
0.01 lot = 1 ounce

Margin is calculated as the following:
Giá trị ước tính*/100
Giá trị ước tính = Number of ounces* Current Market Price

Ví dụ, nếu một tài khoản mở 1 lot (hay 100 ounces) vàng, mức biên cần có như sau:
100 * 1585 /100 = $1585
The pip value for a 1 lot position is $1 per pip[/vc_column_text][/vc_column_inner]

Html code here! Replace this with any non empty text and that's it.

Contract sizes for Oil

1 lot = 100 Barrels

Margin is calculated as the following:
Giá trị ước tính = Number of barrels * Current Market Price

For example if an account open 1 lot (100 Barrels of Oil) the required margin will be the following:

Volume size * Contract size * Current Market Price * Margin %
1 * 100 * 50.55 * 1.5%

The pip value for a 1 lot position is $1 per pip