Để thực hiện nạp rút tiền thông qua ví e-Wallet, bạn cần hoàn thành xác minh tài khoản, xem hướng dẫn tại đây: Hướng dẫn đăng ký – xác thực tài khoản cá nhân và doanh nghiệp

Sau đây là các cách bạn có thể nạp tiền vào ví ePayments của mình:

 1. Nạp tiền từ ví e-Wallet khác
 2. Nạp tiền bằng chuyển khoản ngân hàng
 3. Nạp tiền bằng thẻ thanh toán Quốc Tế (Visa, Mastercard)
 4. Nạp tiền bằng Yandex.Money

Nạp tiền nội bộ ePayments từ ví e-Wallet khác

Bạn có thể nhận thanh toán từ các khách hàng khác bằng USD, EUR hoặc RUB. Tùy chọn nhận này khả dụng cho tất cả khách hàng có giới hạn tùy thuộc vào trạng thái xác minh tài khoản. Khách hàng chưa được xác minh có thể rút tiền đã nhận sau khi tài khoản đã được xác minh.

Để nhận được chuyển khoản từ một khách hàng khác, bạn chỉ cần cung cấp cho người gửi số điện thoại của bạn * hoặc một trong các chi tiết liên lạc được hiển thị trong tài khoản (email/số điện thoại). Người nhận sẽ không thấy số điện thoại hoặc địa chỉ email của bạn – họ sẽ chỉ có thể xem số điện thoại của người gửi.

Chuyển khoản nội bộ qua ví e-Wallet hoàn toàn miễn phí miễn phí và xuất hiện trong Ví điện tử ngay sau khi chúng được gửi.

⚠ Lưu ý: số e-Wallet có định dạng ХХХ-ХХХХХХ và nằm trong khu vực cá nhân của bạn ở góc trên cùng bên trái, theo thông tin về số dư trên e-Wallet của bạn.[/vc_column_text]

Nạp tiền bằng chuyển khoản ngân hàng

Chấp nhận thanh toán cho e-Wallet bằng chuyển khoản ngân hàng chỉ có sẵn cho người dùng có trạng thái “Đã xác minh” của tài khoản. Tìm hiểu cách bắt đầu quy trình xác minh ngay bây giờ.

Biểu Phí:

ePayments không tính bất kỳ khoản phí nào để ghi có chuyển khoản qua ngân hàng nếu số ePayments e-Wallet của người nhận (XXX-XXXXXX) được chỉ định chính xác và không có lỗi nào khác trong chi tiết chuyển khoản. Nếu không có số hoặc nó không chính xác, hoặc bất kỳ chi tiết nào khác được cung cấp không chính xác, một khoản phí sẽ được áp dụng là 30 USD / 35 EUR / 3000 RUB.

Thời gian chuyển

ePayments nhận được chuyển khoản ngân hàng trong vòng 1-5 ngày làm việc sau khi chúng được gửi. Thời gian chuyển tùy thuộc vào mức độ ưu tiên mà người gửi thanh toán đã chọn.

Đơn vị tiền tệ:

Chuyển khoản ngân hàng có thể được nhận bằng USD, EUR * hoặc RUB. Nếu chuyển khoản được nhận bằng bất kỳ đơn vị tiền tệ nào khác, ePayments sẽ quy đổi sang USD theo tỷ giá hối đoái của ngân hàng vào ngày nhận được chuyển khoản.

Giới hạn:

Bạn có thể xem các giới hạn đối với dịch vụ này trong khu vực cá nhân của mình trên trang  “Receive” –> “By bank details”.

Quá trình xử lý:

ePayments chấp nhận chuyển khoản từ tài khoản ngân hàng cá nhân và từ các bên thứ ba. Theo các điều 6.1 và 6.2 (a) của Điều khoản và Điều kiện , để ghi có chuyển khoản, chúng tôi có thể yêu cầu tài liệu hỗ trợ.

Để nhận thanh toán cho hàng hóa hoặc dịch vụ đã bán, bạn cần cung cấp cho người gửi chi tiết ngân hàng của bạn, có thể tìm thấy trên trang “Receive” trong phần “By bank details”. Nếu bạn chấp nhận thanh toán cho Ví điện tử của mình từ tài khoản ngân hàng cá nhân của mình, bạn phải tự gửi nó trong ngân hàng của mình, sử dụng cùng các chi tiết ngân hàng này. Thông tin bắt buộc bổ sung (ví dụ: mô tả dịch vụ chuyển tiền) cũng có thể được cung cấp trong phần chi tiết.

Lưu ý: trong cả hai trường hợp, số điện thoại của bạn phải được nhập vào chi tiết chuyển khoản. Nếu không, chúng tôi có thể tìm và chỉ ghi có chuyển khoản sau khi bạn liên hệ với chúng tôi.

Nếu số tiền chuyển ít hơn số tiền đã gửi…

Điều này rất có thể xảy ra vì khoản thanh toán được xử lý bằng hướng dẫn thanh toán BEN hoặc SHA, chỉ yêu cầu người nhận thanh toán hoặc chia đều cho người nhận và người gửi. Đây là người gửi cung cấp hướng dẫn thanh toán.

Nếu việc chuyển tiền không được ghi có vào thời gian…

Có thể nó đã được gửi mà không có số điện thoại của người nhận. Vui lòng viết một email cho chúng tôi, cho biết số tiền chuyển khoản, ngày gửi và tên người nhận, và chúng tôi sẽ giúp tìm lại đơn chuyển tiền.

Tùy chọn tương tự để chấp nhận thanh toán cho Ví điện tử của bạn cũng có sẵn trên ứng dụng dành cho thiết bị di động cho iOS và Android.

* Nhận thanh toán cho IBAN cá nhân bằng đồng EUR

Khách hàng ePayments giờ đây có thể nhận thanh toán bằng chuyển khoản ngân hàng cho số nhận dạng ảo cá nhân- IBAN. Mã định danh này trong hệ thống SEPA cho phép nhận chuyển khoản theo thông tin cá nhân của khách hàng (tên, địa chỉ).

Các yêu cầu của ngân hàng cá nhân được tự động chỉ định cho một tài khoản sau khi hoàn tất quy trình xác minh và có sẵn trong khu vực cá nhân trong trang “Receive” > ”By bank details” khi chọn EUR làm đơn vị tiền tệ.

Sự khác biệt giữa các yêu cầu chung của ngân hàng cá nhân là gì?

Yêu cầu chung chỉ chứa các chi tiết tài khoản ePayments, trong khi các yêu cầu cá nhân được tạo ra trong tên của khách hàng.

Việc xử lý quá trình chuyển là giống nhau – người khởi xướng nên gửi nó từ tài khoản ngân hàng, sử dụng các điều kiện tiên quyết mà họ đã được cung cấp. Phí chuyển tiền và thời gian xử lý giống như phí chuyển khoản vào tài khoản khách hàng chuẩn.

Sự khác biệt là thuận tiện – không phải tất cả các công ty đều cung cấp dịch vụ để gửi chuyển khoản ngân hàng cho bên thứ ba. Hơn nữa, bằng cách cung cấp cho người gửi các yêu cầu cá nhân, bạn có thể yên tâm rằng việc chuyển tiền sẽ được ghi có trong thời gian ngắn nhất, ngay cả khi không hiển thị số e-Wallet của bạn trong hệ thống ePayments.

Điều khoản sử dụng dịch vụ này:

 • Bạn không thể nhận chuyển khoản quốc tế (SWIFT) trên IBAN cá nhân của bạn
 • Việc gửi tiền phải được thực hiện thông qua hệ thống SEPA
 • Việc chuyển tiền chỉ có thể bằng EUR
 • Quốc gia gửi phải nằm trong khu vực SEPA

Nạp tiền bằng thẻ thanh toán Quốc Tế

Việc chấp nhận thanh toán cho ePayments e-Wallet bằng thẻ ngân hàng VISA, mastercard®, maestro có sẵn cho chủ tài khoản đã được xác minh. Tìm hiểu cách bắt đầu quy trình xác minh ngay bây giờ.

Yêu cầu bắt buộc:

 • Thẻ phải là chủ sở hữu của bạn
 • Thẻ phải được VISA / mastercard® / maestro phát hành
 • Thẻ phải hỗ trợ công nghệ 3D Secure (mastercard® SecureCode / Verified by Visa), hỗ trợ xác nhận giao dịch qua mã SMS
 • Tùy chọn này không khả dụng đối với thẻ được phát hành ở các quốc gia sau: Afghanistan, Colombia, Indonesia, Iran, Iraq, Libya, Mexico, Myanmar, Palestine, Hàn Quốc, Syria và Thổ Nhĩ Kỳ *.

Đối với những người sở hữu thẻ VISA được phát hành ở Thổ Nhĩ Kỳ, bạn phải liên hệ với ngân hàng của mình và kích hoạt khả năng mua hàng trực tuyến để chấp nhận thanh toán cho Ví điện tử ePayments của bạn.

Thời gian chuyển: Gần như ngay lập tức

Đơn vị tiền tệ: Bạn có thể nhận tiền bằng USD, EUR hoặc RUB, tùy thuộc vào phần e-Wallet bạn chọn để xử lý thanh toán.

Giới hạn: Có thể xem giới hạn cho hoạt động này trong khu vực cá nhân của bạn trên trang“Receive”, “From bank card” sau khi nhập số thẻ.

Biểu phí: Tất cả các khoản phí cập nhật có thể được tìm thấy trên trang web của chúng tôi .

receive from bank card

Chọn From bank card” on the “Receive” trong khu vực cá nhân của bạn.

Trên trang này, nhập phần tiền tệ mà bạn muốn chấp nhận thanh toán, chi tiết thẻ và số tiền. Nếu bạn nhấp vào hộp “Nhớ thẻ này”, thẻ ngân hàng sẽ tự động được liên kết với tài khoản của bạn và lần sau bạn sẽ không phải điền chi tiết thẻ theo cách thủ công.

Số tiền bao gồm cả phí sẽ được tự động hiển thị và số tiền này sẽ được ghi nợ từ thẻ của bạn. Tiếp theo, kiểm tra tất cả các chi tiết đã nhập và hoàn tất thao tác bằng cách nhấp vào nút “Confirm”.

Nếu thao tác nạp tiền không thành công, bạn hãy liên hệ chúng tôi qua live chat để được hỗ trợ nhanh nhất.

Nạp tiền bằng Yandex.Money

Chấp nhận thanh toán cho Ví điện tử ePayments từ ví Yandex.Money có sẵn cho khách hàng có trạng thái “Đã xác minh”. Tìm hiểu cách bắt đầu quy trình xác minh ngay bây giờ.

Phí: Bạn có thể tìm thấy phí cho dịch vụ này trên trang web của chúng tôi .

Thời gian xử lý: Các hoạt động được tiến hành trong vòng vài phút.

Đơn vị tiền tệ: Thanh toán có thể được chấp nhận cho bất kỳ phần tiền tệ nào của Ví điện tử (USD, EUR, RUB). Nếu bạn đang thêm tiền vào phần USD hoặc EUR, thì tiền sẽ được chuyển đổi từ đồng rúp theo tỷ giá hối đoái được hiển thị trong trường “Số tiền gửi đi”.

Giới hạn: Bạn có thể tự làm quen với các giới hạn trên trang  “Receive” → “From a Yandex.Money e-Wallet“.

en - from YM

* Xin lưu ý rằng Yandex.Money có các giới hạn bổ sung riêng. Nhấp vào “?” Để xem chúng.

Chọn phần tiền tệ của Ví điện tử ePayments mà bạn muốn nhận tiền và điền vào một trong các trường: “Số tiền gửi đi” hoặc “Số tiền đến”.

 • Số tiền đến – tại đây bạn có thể hiển thị số tiền bạn muốn nhận trên Ví điện tử ePayments của bạn. Nếu “Số tiền gửi đi” đã được hoàn thành, trường này sẽ tự động được điền vào
 • Số tiền gửi – số tiền có phí, mà bạn sẽ cần phải gửi từ ví Yandex.Money của bạn. Nó sẽ tự động được tính nếu trường “Số tiền đến” được điền vào

Tiếp theo, kiểm tra xem tất cả các chi tiết đã nhập có chính xác không và làm theo hướng dẫn của hệ thống.

Nếu thanh toán bị từ chối…

Lý do phổ biến nhất cho việc chuyển khoản bị từ chối – đạt đến giới hạn ePayments hoặc Yandex.Money. Nếu bạn gặp lỗi về việc đạt đến giới hạn của mình, bạn phải chờ cho đến khi chúng được đặt lại.

Nếu bạn gặp phải một lỗi khác, vui lòng liên hệ với chúng tôi và chúng tôi sẽ giúp tìm ra lý do đằng sau nó.

Tùy chọn tương tự để chấp nhận thanh toán cho Ví điện tử của bạn cũng có sẵn trên ứng dụng dành cho thiết bị di động cho iOS và Android

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.