Giao dịch Chỉ Số với HotForex

Một chỉ số được tạo thành từ một nhóm cổ phiếu của một sàn giao dịch cụ thể. Nó đo lường hiệu suất giá của nhóm cổ phiếu nói trên. Do đó, giá trị của chúng tương quan với giá tương ứng của cổ phiếu, và do đó liên tục thay đổi — chúng tăng nếu giá tăng và giảm nếu giá giảm.

Các chỉ số cho phép các nhà đầu tư đa dạng hóa danh mục đầu tư của mình, giao dịch các thị trường chứng khoán toàn cầu mà không phải sở hữu bất kỳ cổ phiếu nào. Chỉ số cũng là một công cụ bảo hiểm rủi ro tuyệt vời. Nói cách khác, các nhà đầu tư có thể bán chỉ số trong khi mua một số cổ phiếu khác trên cùng một thị trường, hoặc mua nó trong trường hợp ngược lại. Khả năng mua hoặc bán bất kỳ chỉ số là một trong những điểm thu hút chính cho các nhà đầu tư.

Tại sao nên giao dịch chỉ số:

  • Theo dõi nhóm cổ phiếu một cách hiệu quả
  • Tiếp cận xu thế kinh tế toàn cầu
  • Thanh khoản thị trường cao
  • Không hạn chế bán cổ phiếu
  • Các yêu cầu ký quỹ thấp hơn
Chỉ SốChi TiếtChênh lệch thông thường tính bằng đồng tiền định giáSwap bánSwap muaLimit và Stop LevelsMarginGiá trên 1 LotsContract Size
AUS200Australian 2002-5.522.517200$1 * AUDUSD1
FRA40France 401-0.50-0.855200$1 * EURUSD1
GER30Germany 301.80-0.90-0.905200$1 * EURUSD1
JPN225Japan 2259-0.50-0.852550$100 / USDJPY1
N25Netherlands 250.11-0.5-0.855200$1 * EURUSD1
SPA35Spain 3510-0.50-0.8512200$1 * EURUSD1
SUI20Switzerland 204-0.50-0.858200$1 / USDCHF1
UK100UK 1001-0.50-0.854200$1 * GBPUSD1
USA100US Tech 1002-0.50-0.85450$11
USA30US Wall Street 304-15.986.636200$11
USA500US SPX5000.50-0.500.092160$0.11

Mức ký quỹ tùy thuộc vào điểm của bài kiểm tra sự phù hợp.
* Margin Based on a position size of 1 lot
** 1 lô tương đương 1 hợp đồng
*** Triple Swaps được áp dụng vào Thứ 6. Hoán đổi có thể được điều chỉnh hàng ngày dựa trên điều kiện thị trường và áp dụng cho tất cả các vị trí mở. Mức giá được cung cấp bởi Nhà cung cấp Giá của chúng tôi và được điều chỉnh cho các hành động của công ty như trả cổ tức.
Lưu ý: vui lòng lưu ý rằng thời gian máy chủ sẽ thay đổi theo giờ tiết kiệm ánh sáng ban ngày (dst), bắt đầu vào chủ nhật cuối cùng của tháng 3 và kết thúc vào chủ nhật cuối cùng của tháng 10.

Các sản phẩm CFD Indices cho phép các nhà đầu tư có thể có lợi nhuận hoặc mất mát do sự dao động của giá chỉ số tiền cơ bản. Các nhà giao dịch cần thận trọng để duy trì đủ tiền để tránh các khoản nợ xấu do kích thước vị thế và các khoản hoán đổi qua đêm, đặc biệt là trong thời gian hưởng cổ tức.

Chỉ SốChi TiếtChênh lệch thông thường tính bằng đồng tiền định giáSwap bánSwap muaLimit và Stop LevelsMarginGiá trên 1 LotsContract Size
EU50.FEU Stocks 50400122%$1 * EURUSD1
FRA40.FFrance 40400122%$1 * EURUSD1
GER30.FGermany 30500152%$1 * EURUSD1
JP225.FJapan 22511003320%$100 / USDJPY1
N25.FNetherlands 250.200062%$1 * EURUSD1
SUI20.FSwitzerland 20500152%$1 / USDCHF1
UK100.FUK 100400122%$1 * GBPUSD1
US100.FUS Tech 100500152%$11
US30.FUS Wall Street 30900272%$11
US500.FUS SPX5001.700052%$11
USDIndexUS Dollar Index0.04-5.50-8.507200$11

Mức ký quỹ tùy thuộc vào điểm của bài kiểm tra sự phù hợp.
* Margin Based on a position size of 1 lot
** 1 lô tương đương 1 hợp đồng
Lưu ý: vui lòng lưu ý rằng thời gian máy chủ sẽ thay đổi theo giờ tiết kiệm ánh sáng ban ngày (dst), bắt đầu vào chủ nhật cuối cùng của tháng 3 và kết thúc vào chủ nhật cuối cùng của tháng 10.

Các thông số kỹ thuật
Chỉ SốChi TiếtChênh lệch thông thường tính bằng đồng tiền định giáSwap bánSwap muaLimit và Stop LevelsMarginGiá trên 1 LotsContract Size
AUS200Australian 2002-5.522.517200$1 * AUDUSD1
FRA40France 401-0.50-0.855200$1 * EURUSD1
GER30Germany 301.80-0.90-0.905200$1 * EURUSD1
JPN225Japan 2259-0.50-0.852550$100 / USDJPY1
N25Netherlands 250.11-0.5-0.855200$1 * EURUSD1
SPA35Spain 3510-0.50-0.8512200$1 * EURUSD1
SUI20Switzerland 204-0.50-0.858200$1 / USDCHF1
UK100UK 1001-0.50-0.854200$1 * GBPUSD1
USA100US Tech 1002-0.50-0.85450$11
USA30US Wall Street 304-15.986.636200$11
USA500US SPX5000.50-0.500.092160$0.11

Mức ký quỹ tùy thuộc vào điểm của bài kiểm tra sự phù hợp.
* Margin Based on a position size of 1 lot
** 1 lô tương đương 1 hợp đồng
*** Triple Swaps được áp dụng vào Thứ 6. Hoán đổi có thể được điều chỉnh hàng ngày dựa trên điều kiện thị trường và áp dụng cho tất cả các vị trí mở. Mức giá được cung cấp bởi Nhà cung cấp Giá của chúng tôi và được điều chỉnh cho các hành động của công ty như trả cổ tức.
Lưu ý: vui lòng lưu ý rằng thời gian máy chủ sẽ thay đổi theo giờ tiết kiệm ánh sáng ban ngày (dst), bắt đầu vào chủ nhật cuối cùng của tháng 3 và kết thúc vào chủ nhật cuối cùng của tháng 10.

Các sản phẩm CFD Indices cho phép các nhà đầu tư có thể có lợi nhuận hoặc mất mát do sự dao động của giá chỉ số tiền cơ bản. Các nhà giao dịch cần thận trọng để duy trì đủ tiền để tránh các khoản nợ xấu do kích thước vị thế và các khoản hoán đổi qua đêm, đặc biệt là trong thời gian hưởng cổ tức.

Các Chỉ Số Tương Lai
Chỉ SốChi TiếtChênh lệch thông thường tính bằng đồng tiền định giáSwap bánSwap muaLimit và Stop LevelsMarginGiá trên 1 LotsContract Size
EU50.FEU Stocks 50400122%$1 * EURUSD1
FRA40.FFrance 40400122%$1 * EURUSD1
GER30.FGermany 30500152%$1 * EURUSD1
JP225.FJapan 22511003320%$100 / USDJPY1
N25.FNetherlands 250.200062%$1 * EURUSD1
SUI20.FSwitzerland 20500152%$1 / USDCHF1
UK100.FUK 100400122%$1 * GBPUSD1
US100.FUS Tech 100500152%$11
US30.FUS Wall Street 30900272%$11
US500.FUS SPX5001.700052%$11
USDIndexUS Dollar Index0.04-5.50-8.507200$11

Mức ký quỹ tùy thuộc vào điểm của bài kiểm tra sự phù hợp.
* Margin Based on a position size of 1 lot
** 1 lô tương đương 1 hợp đồng
Lưu ý: vui lòng lưu ý rằng thời gian máy chủ sẽ thay đổi theo giờ tiết kiệm ánh sáng ban ngày (dst), bắt đầu vào chủ nhật cuối cùng của tháng 3 và kết thúc vào chủ nhật cuối cùng của tháng 10.

Giờ giao dịch

Biểu tượngGiờ giao dịch *****Giờ nghỉ *****Friday Close Hours ****
GER30.FMon - Fri 01:00 - 23:00Daily 22:15 - 22:30Fri 23:00
FRA40.FMon - Fri 01:00 - 23:00Daily 22:15 - 22:30Fri 23:00
US30.FMon - Fri 01:00 - 24:00Daily 23:15 - 23:30Fri 23:59
EU50.FMon - Fri 09:00 - 23:00Không cóFri 23:00
JP225.FMon - Fri 01:00 - 23:00Không cóFri 23:00
UK100.FMon - Fri 01:00 - 23:00Daily 22:15 - 22:30Fri 23:00
US100.FMon - Fri 01:00 - 24:00Daily 23:15 - 23:30Fri 23:59
US500.FMon - Fri 01:00 - 24:00Daily 23:15 - 23:30Fri 23:59
SUI20.FMon - Fri 09:00 - 23:00Không cóFri 23:00
N25.FMon - Fri 09:00 - 23:00Không cóFri 23:00
USDIndexMon - Fri 00:00 - 24:00Tue - Thu 24:00 - 03:00Fri 23:59

Ngày Hết hạn Hợp đồng

Biểu tượngTháng 1Tháng 2Tháng 3Tháng 4Tháng 5Tháng 6Tháng 7Tháng 8Tháng 9Tháng 10Tháng 11Tháng 12
USDIndex19/06/201715/09/201715/12/2017
GER30.F16/06/201715/09/201715/12/2017
FRA40.F19/01/201816/02/201819/05/201716/06/201721/07/201718/08/201715/09/201720/10/201717/11/201715/12/2017
US30.F16/06/201714/09/201714/12/2017
EU50.F16/06/201715/09/201715/12/2017
JP225.F09/06/201707/09/201706/12/2017
UK100.F16/06/201715/09/201715/12/2017
US100.F16/06/201714/09/201714/12/2017
US500.F16/06/201714/09/201714/12/2017
SUI20.F16/06/201715/09/201715/12/2017
N25.F19/01/201816/02/201819/05/201716/06/201721/07/201718/08/201715/09/201720/10/201717/11/201715/12/2017
Đánh giá bài viết này

Add a comment

Chúng tôi có thể trợ giúp bạn mọi vấn đề liên quan

Liên hệ đội đội ngũ HF Support ngay nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào!

Premium Tools
Diversify
Mobile Application

Bạn muốn đầu tư thị trường ngoại hối và tìm kiếm tiền thưởng hấp dẫn?