Giao dịch Chỉ Số với HotForex

3

Một chỉ số được tạo thành từ một nhóm cổ phiếu của một sàn giao dịch cụ thể. Nó đo lường hiệu suất giá của nhóm cổ phiếu nói trên. Do đó, giá trị của chúng tương quan với giá tương ứng của cổ phiếu, và do đó liên tục thay đổi — chúng tăng nếu giá tăng và giảm nếu giá giảm.

Các chỉ số cho phép các nhà đầu tư đa dạng hóa danh mục đầu tư của mình, giao dịch các thị trường chứng khoán toàn cầu mà không phải sở hữu bất kỳ cổ phiếu nào. Chỉ số cũng là một công cụ bảo hiểm rủi ro tuyệt vời. Nói cách khác, các nhà đầu tư có thể bán chỉ số trong khi mua một số cổ phiếu khác trên cùng một thị trường, hoặc mua nó trong trường hợp ngược lại. Khả năng mua hoặc bán bất kỳ chỉ số là một trong những điểm thu hút chính cho các nhà đầu tư.

Tại sao nên giao dịch chỉ số:

  • Theo dõi nhóm cổ phiếu một cách hiệu quả
  • Tiếp cận xu thế kinh tế toàn cầu
  • Thanh khoản thị trường cao
  • Không hạn chế bán cổ phiếu
  • Các yêu cầu ký quỹ thấp hơn

Mức ký quỹ tùy thuộc vào điểm của bài kiểm tra sự phù hợp.
* Margin Based on a position size of 1 lot
** 1 lô tương đương 1 hợp đồng
*** Triple Swaps được áp dụng vào Thứ 6. Hoán đổi có thể được điều chỉnh hàng ngày dựa trên điều kiện thị trường và áp dụng cho tất cả các vị trí mở. Mức giá được cung cấp bởi Nhà cung cấp Giá của chúng tôi và được điều chỉnh cho các hành động của công ty như trả cổ tức.
Lưu ý: vui lòng lưu ý rằng thời gian máy chủ sẽ thay đổi theo giờ tiết kiệm ánh sáng ban ngày (dst), bắt đầu vào chủ nhật cuối cùng của tháng 3 và kết thúc vào chủ nhật cuối cùng của tháng 10.

Các sản phẩm CFD Indices cho phép các nhà đầu tư có thể có lợi nhuận hoặc mất mát do sự dao động của giá chỉ số tiền cơ bản. Các nhà giao dịch cần thận trọng để duy trì đủ tiền để tránh các khoản nợ xấu do kích thước vị thế và các khoản hoán đổi qua đêm, đặc biệt là trong thời gian hưởng cổ tức.

Mức ký quỹ tùy thuộc vào điểm của bài kiểm tra sự phù hợp.
* Margin Based on a position size of 1 lot
** 1 lô tương đương 1 hợp đồng
Lưu ý: vui lòng lưu ý rằng thời gian máy chủ sẽ thay đổi theo giờ tiết kiệm ánh sáng ban ngày (dst), bắt đầu vào chủ nhật cuối cùng của tháng 3 và kết thúc vào chủ nhật cuối cùng của tháng 10.