Danh sách Server Trade tại sàn HotForex

14

Khi bạn tải xuống nền tảng Hotforex MT4 lần đầu tiên, bạn sẽ thấy danh sách các máy chủ có sẵn để bạn tự động kết nối. Chọn máy chủ mà bạn nên kết nối từ danh sách này. Nếu bạn được yêu cầu nhập địa chỉ IP một cách thủ công khi lần đầu tiên bạn đăng nhập vào nền tảng này, cài đặt của bạn sẽ tự động lưu và nạp vào lần đăng nhập tiếp theo. Bạn sẽ thấy các máy chủ có sẵn theo tên trong danh sách thả xuống. Ví dụ: ‘HFMarketsSV-Demo Server’, ‘HFMarketsSV-Live Server’ và ‘HFMarketsSV-Live Server3’.

Danh sách các địa chỉ IP mà bạn có thể nhập theo cách thủ công cho HFMarketsSV-Live Server:

 • amsterdam1.ls1dc.dcglobalfarm.com:443
 • amsterdam2.ls1dc.dcglobalfarm.com:1950
 • frankfurt.ls1dc.dcglobalfarm.com:1950
 • ireland.ls1dc.dcglobalfarm.com:1950
 • singapore.ls1dc.dcglobalfarm.com:2000
 • singapore2.ls1dc.dcglobalfarm.com:1950
 • hong-kong1.ls1dc.dcglobalfarm.com:1950
 • hong-kong2.ls1dc.dcglobalfarm.com:1960
 • usa-east.ls1dc.dcglobalfarm.com:1950
 • sao-paolo.ls1dc.dcglobalfarm.com:1950
 • tokyo.ls1dc.dcglobalfarm.com:1950

[/vc_column_text][/vc_column_inner]

[vc_text_separator title=”HFMarketsSV-Live Server 3″ color=”juicy_pink” el_width=”80″]

Html code here! Replace this with any non empty text and that's it.

Danh sách các địa chỉ IP mà bạn có thể nhập theo cách thủ công cho HFMarketsSV-Live Server 3:

 • amsterdam1.ls3dc.dcglobalfarm.com:443
 • amsterdam2.ls3dc.dcglobalfarm.com:1970
 • frankfurt.ls3dc.dcglobalfarm.com:1970
 • ireland.ls3dc.dcglobalfarm.com:1970
 • belgium.ls3dc.dcglobalfarm.com:1970
 • singapore1.ls3dc.dcglobalfarm.com:1970
 • singapore2.ls3dc.dcglobalfarm.com:2002
 • hong-kong.ls3dc.dcglobalfarm.com
 • taiwan.ls3dc.dcglobalfarm.com:1970
 • usa-east.ls3dc.dcglobalfarm.com:1970
 • sao-paolo.ls3dc.dcglobalfarm.com:1970
 • tokyo.ls3dc.dcglobalfarm.com:1970

Danh sách các địa chỉ IP mà bạn có thể nhập theo cách thủ công cho HFMarketsSV-Live Server 4:

 • amsterdam1.ls4dc.dcglobalfarm.com:443
 • amsterdam2.ls4dc.dcglobalfarm.com:443
 • amsterdam3.ls4dc.dcglobalfarm.com:443
 • frankfurt.ls4dc.dcglobalfarm.com:1980
 • ireland.ls4dc.dcglobalfarm.com:1980
 • belgium.ls4dc.dcglobalfarm.com:1980
 • singapore1.ls4dc.dcglobalfarm.com:1980
 • singapore2.ls4dc.dcglobalfarm.com:2004
 • taiwan.ls4dc.dcglobalfarm.com:1980
 • hong-kong1.ls4dc.dcglobalfarm.com:1980
 • hong-kong2.ls4dc.dcglobalfarm.com:1980
 • usa-east.ls4dc.dcglobalfarm.com:1980
 • sao-paolo.ls4dc.dcglobalfarm.com:1980
 • tokyo.ls4dc.dcglobalfarm.com:1980

Danh sách các địa chỉ IP mà bạn có thể nhập theo cách thủ công cho HFMarketsSV-Demo Server:

 • amsterdam1.dmdc.dcglobalfarm.com:443
 • amsterdam2.dmdc.dcglobalfarm.com:1980
 • frankfurt.dmdc.dcglobalfarm.com:1980
 • ireland.dmdc.dcglobalfarm.com:1980
 • singapore.dmdc.dcglobalfarm.com:2003
 • hong-kong1.dmdc.dcglobalfarm.com:1980
 • hong-kong2.dmdc.dcglobalfarm.com:1980
 • usa-east.dmdc.dcglobalfarm.com:1980
 • sao-paolo.dmdc.dcglobalfarm.com:1980
 • tokyo.dmdc.dcglobalfarm.com:1980