Danh sách Server Trade tại sàn HotForex

Khi bạn tải xuống nền tảng Hotforex MT4 lần đầu tiên, bạn sẽ thấy danh sách các máy chủ có sẵn để bạn tự động kết nối. Chọn máy chủ mà bạn nên kết nối từ danh sách này. Nếu bạn được yêu cầu nhập địa chỉ IP một cách thủ công khi lần đầu tiên bạn đăng nhập vào nền tảng này, cài đặt của bạn sẽ tự động lưu và nạp vào lần đăng nhập tiếp theo. Bạn sẽ thấy các máy chủ có sẵn theo tên trong danh sách thả xuống. Ví dụ: ‘HFMarketsSV-Demo Server’, ‘HFMarketsSV-Live Server’ và ‘HFMarketsSV-Live Server3’.

HFMarketsSV-Live Server

Danh sách các địa chỉ IP mà bạn có thể nhập theo cách thủ công cho HFMarketsSV-Live Server:

 • amsterdam1.ls1dc.dcglobalfarm.com:443
 • amsterdam2.ls1dc.dcglobalfarm.com:1950
 • frankfurt.ls1dc.dcglobalfarm.com:1950
 • ireland.ls1dc.dcglobalfarm.com:1950
 • singapore.ls1dc.dcglobalfarm.com:2000
 • singapore2.ls1dc.dcglobalfarm.com:1950
 • hong-kong1.ls1dc.dcglobalfarm.com:1950
 • hong-kong2.ls1dc.dcglobalfarm.com:1960
 • usa-east.ls1dc.dcglobalfarm.com:1950
 • sao-paolo.ls1dc.dcglobalfarm.com:1950
 • tokyo.ls1dc.dcglobalfarm.com:1950

HFMarketsSV-Live Server 3

Danh sách các địa chỉ IP mà bạn có thể nhập theo cách thủ công cho HFMarketsSV-Live Server 3:

 • amsterdam1.ls3dc.dcglobalfarm.com:443
 • amsterdam2.ls3dc.dcglobalfarm.com:1970
 • frankfurt.ls3dc.dcglobalfarm.com:1970
 • ireland.ls3dc.dcglobalfarm.com:1970
 • belgium.ls3dc.dcglobalfarm.com:1970
 • singapore1.ls3dc.dcglobalfarm.com:1970
 • singapore2.ls3dc.dcglobalfarm.com:2002
 • hong-kong.ls3dc.dcglobalfarm.com
 • taiwan.ls3dc.dcglobalfarm.com:1970
 • usa-east.ls3dc.dcglobalfarm.com:1970
 • sao-paolo.ls3dc.dcglobalfarm.com:1970
 • tokyo.ls3dc.dcglobalfarm.com:1970

HFMarketsSV-Live Server 4

Danh sách các địa chỉ IP mà bạn có thể nhập theo cách thủ công cho HFMarketsSV-Live Server 4:

 • amsterdam1.ls4dc.dcglobalfarm.com:443
 • amsterdam2.ls4dc.dcglobalfarm.com:443
 • amsterdam3.ls4dc.dcglobalfarm.com:443
 • frankfurt.ls4dc.dcglobalfarm.com:1980
 • ireland.ls4dc.dcglobalfarm.com:1980
 • belgium.ls4dc.dcglobalfarm.com:1980
 • singapore1.ls4dc.dcglobalfarm.com:1980
 • singapore2.ls4dc.dcglobalfarm.com:2004
 • taiwan.ls4dc.dcglobalfarm.com:1980
 • hong-kong1.ls4dc.dcglobalfarm.com:1980
 • hong-kong2.ls4dc.dcglobalfarm.com:1980
 • usa-east.ls4dc.dcglobalfarm.com:1980
 • sao-paolo.ls4dc.dcglobalfarm.com:1980
 • tokyo.ls4dc.dcglobalfarm.com:1980

HFMarketsSV - Demo Server

Danh sách các địa chỉ IP mà bạn có thể nhập theo cách thủ công cho HFMarketsSV-Demo Server:

 • amsterdam1.dmdc.dcglobalfarm.com:443
 • amsterdam2.dmdc.dcglobalfarm.com:1980
 • frankfurt.dmdc.dcglobalfarm.com:1980
 • ireland.dmdc.dcglobalfarm.com:1980
 • singapore.dmdc.dcglobalfarm.com:2003
 • hong-kong1.dmdc.dcglobalfarm.com:1980
 • hong-kong2.dmdc.dcglobalfarm.com:1980
 • usa-east.dmdc.dcglobalfarm.com:1980
 • sao-paolo.dmdc.dcglobalfarm.com:1980
 • tokyo.dmdc.dcglobalfarm.com:1980
Đánh giá bài viết này

Add a comment

Chúng tôi có thể trợ giúp bạn mọi vấn đề liên quan

Liên hệ đội đội ngũ HF Support ngay nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào!

Premium Tools
Diversify
Mobile Application

Bạn Muốn Đầu Tư Thị Trường Ngoại Hối Và Tìm Kiếm Tiền Thưởng Hấp Dẫn?