Shares Trading

Cổ Phiếu với HotForex

0
Cổ phiếu / Cổ phiếu là một trong những Công cụ Tài chính phổ biến nhất trên toàn thế giới. HotForex cung cấp hợp đồng cho sự khác biệt.
Call Center - HotForex

Giao dịch qua Call/Chat Center

0
Giao dịch qua call center Hình thức giao dịch qua call center dành cho tất cả những người chủ tài khoản HotForex live. Khách hàng có thể đóng và quản lý...
Lai Suat qua dem

Lãi suất qua đêm Swap

0
Định nghĩa Swap Swap còn gọi là Rollover, đó là phần lãi suất được trả hay cho việc giữ một cam kết thị trường qua đêm....

Vip Spreads

0
Tại HotForex chúng tôi định giá cho những cặp ngoại tệ hối đoái chính với năm số thập phân. Chúng tôi sử dụng kiến thức và...

Zero Spreads

0
Tại HotForex chúng tôi định giá cho những cặp ngoại tệ hối đoái chính với năm số thập phân. Chúng tôi sử dụng kiến thức và...

FIX Spreads

0
Tại HotForex chúng tôi định giá cho những cặp ngoại tệ hối đoái chính với năm số thập phân. Chúng tôi sử dụng kiến thức và...
- Advertisement -

Lập trình Robot Forex

Nổi bật

Margin là gì? Sử dụng margin hiệu quả!

0
Như các bạn đã biết, bên cạnh các khái niệm liên quan đến quỹ đầu tư như balance (vốn đầu tư ban...