Cấu trúc thành phần trên MT4

86

Dưới đây là các thành phần chính bạn cần quan tâm trên nền tảng giao dịch MetaTrader 4. Bạn di chuột vào các điểm sáng để xem chi tiết nhé:

Chart – Biểu đồ

Nơi hiển thị các cặp bạn muốn xem nhanh. Nếu muốn thêm Chart vào khung này, nhấn tổ hợp phím Ctrl + U

One Click Trading

Buy – Sell nhanh chóng tại đây

Navigator

Quản lý Tài khoản, Robot, Indicator, Scripts

Bar Chart

Cây nến – hay trong lập trình Robot gọi là Bar.

Mỗi Bar tương ứng với 1 vị trí trong Chart gọi là shift

Bar Shift

Bar (Cây nến) ở giá trị hiện tại thì được thể hiện Shift = 0

Bar càng xa, giá trị Shift càng tăng >0

Shift không có giá trị âm

Point – Pips

Đơn vị tính giá trong lập trình là Point.

Với các cặp 3 hoặc 5 số sau dấu thập phân: 1 Point = 10 Pips

Trường hợp còn lại: 1 Point = 1 Pips

Time Frame

Mỗi lần thay đổi khung thời gian là mỗi lần load lại dữ liệu, hãy lưu ý khi lập trình

Terminal

Hãy lưu ý các tab ở khung này

EA Info

Nơi hiển thị thông tin Robot.

Auto Trading

Nhớ nhấn chọn nút này nếu bạn muốn giao dịch tự động bằng Robot